การบินไทยอนุญาตให้พนักงานลาหยุดได้นาน 1 ปีเป็นการลดค่าใช้จ่ายบริษัท เนื่องจากหยุดแบบไม่รับเงินเดือน 

          การบินไทยอนุญาตให้พนักงานลาหยุดได้  เมื่อวันที่ 29 เดือนมิถุนายนปีพศ 2564    ประธานรักษาการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทการบินไทยได้มีการออกมาติดประกาศให้กับทางพนักงานบริษัททุกคนของการบินไทยได้ทราบโดยทั่วกันว่าทางบริษัทการบินไทยได้มีโครงการใหม่ขึ้นมานำเสนอให้กับพนักงานโดยบริษัทมีโครงการให้พนักงานนั้นสามารถลาหยุดงานได้ซึ่งระยะเวลานั้นสามารถลาหยุดยาวต่อเนื่องได้นานถึง 1 ปี

             โดยมีเงื่อนไขว่าในช่วงระยะเวลาที่มีการลาหยุดงานนั้นจะไม่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างโดยโครงการนี้พนักงานการบินไทยสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกคนและโครงการนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ 2554 เป็นต้นไปด้วยโครงการนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 เดือนมิถุนายนปีพศ. 2565 นั้นเอง  อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากทางคณะกรรมการผู้บริหารของบริษัทการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มีการประชุมกัน

         โดยทางคณะกรรมการมองเห็นว่าควรจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทการบินไทยลงซึ่งค่าใช้จ่ายหลักๆของบริษัทการบินไทยในตอนนี้ก็คือเงินเดือนของพนักงานนอกจากนี้พนักงานการบินไทยบางคนยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายที่พนักงานนั้นอาจจะไม่สะดวกที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทการบินไทยดังนั้นจึงเห็นสมควรมอบสิทธิ์โครงการนี้ขึ้นมาเพราะหากพนักงานคนไหนที่ต้องการหยุดรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

          อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการนี้ยังคงมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการกลับมาทำงานด้วยทางบริษัทจะมีการมีเงื่อนไขระบุว่าทางบริษัทสามารถเรียกตัวพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ตลอดเวลาซึ่งถึงแม้ว่าพนักงานจะมีการลาหยุดงาน 1 ปีแต่ถ้าหากว่าบริษัทต้องการให้พนักงานกลับมาทำงานพนักงานก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้และถ้าหากว่าปฏิเสธไม่กลับมาทำงานก็ถือว่าเป็นการทำผิดวินัยของทางบริษัทมีสิทธิ์ถูกไล่ออกได้

           สำหรับโครงการนี้ของบริษัทการบินไทยชื่อว่าจะมีประโยชน์กับพนักงานหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานบางคนที่อยากจะหยุดเพื่อไปศึกษาต่อเพิ่มเติมหรือบางคนนั้นอาจจะอยากหยุดลาคลอดเพื่อเลี้ยงลูกอยู่บ้านหรือลาไปแต่งงาน อย่างไรก็ตามสำหรับพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นั้นจะต้องมีการผ่านการคัดเลือกจากทางบริษัทการบินไทยที่เป็นโครงการโครงสร้างองค์กรปัจจุบันก่อน

          ซึ่ง โครงการนี้มีการคัดเลือกตัวพนักงานไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคมปีพศ 2564   และถ้าพนักงานคนไหนจะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมีการเซ็นเอกสารกับทางบริษัทซึ่งจะมีผลหลังจากที่มีการเซ็นทั้งจากทางบริษัทและพนักงานแล้วและถ้าหากพนักงานคนไหนมีการขอยื่นเรื่องลาหยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ 

 

 

สนับสนุนโดย.    gclub สล็อตฟรี