การเติบโตของการส่งออกอาหารแช่แข็ง

        การส่งออกอาหารแช่แข็ง   เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี้สถานการณ์การส่งออกอาหารแช่แข็งของไทยนั้นยังคงได้รับผลกระทบอยู่เนื่องจากว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโควิตซึ่งถึงแม้จะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นอื่นและประเทศไทยนั้นจะมีการระบาดน้อยกว่าประเทศอื่นอื่น

เพราะมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่าแต่อย่างไรแล้วก็ยังมีเชื้อไวรัสโควิคที่ยังไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองทำให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาการส่งออกอาหารแช่แข็งของไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้มากเลยทีเดียวอาจกล่าวได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมานั้นยอดการส่งออกอาหารแช่แข็งของไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัด

         อย่างไรก็ตามในตอนนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งออกของอาหารแช่แข็งนั้น

การส่งออกอาหารแช่แข็ง ทางด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การเติบโตการส่งออกอาหารแช่แข็งของไทยนั้นเป็นในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะถึงแม้ว่าประเทศไทยยังคงจะประสบกับปัญหาการระบาดของไวรัส covid-19  แต่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศได้ว่าอาหารที่เราส่งไปขายยังต่างประเทศ

            โดยเฉพาะอาหารแช่แข็งของไทยเรานั้นไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิตอย่างแน่นอนซึ่งวิธีการนี้ทางด้านอธิบดีกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการประสานงานไปยังบริษัทเอกชนทั้งหลายที่มีการผลิตอาหารแช่แข็งเพื่อทำการส่งออกไปขายยังต่างประเทศให้มีการดูแลคุณภาพของการผลิตสินค้าก่อนที่จะนำออกสู่ตลาดโดยให้เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของข้อประพฤติและปฏิบัติในการผลิตอาหารแช่แข็งและความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรวมถึงพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัท

          ที่สำคัญระบบการขนส่งนั้นต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่สามารถทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเมื่อซื้ออาหารแช่แข็งของไทยเราไปแล้วจะปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิตอย่างแน่นอนซึ่งวิธีการนี้ถ้าเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติได้แล้วเราก็จะสามารถส่งสินค้าที่เป็นอาหารแช่แข็งของเราเพียงต่างประเทศค้าขายให้กับประเทศอื่นอื่นทั่วโลกสร้างผลกำไรให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมายเลยทีเดียว

            หลังจากที่มีการจับมือกันระหว่างภาคเอกชนทั่วทั้งประเทศในการผลิตอาหารแช่แข็งและการแปรรูปอาหารแช่แข็งโดยเน้นในเรื่องของคุณภาพการผลิตสินค้าและคุณภาพของอุปกรณ์ต่างต่างให้ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโรคทำให้สถานการณ์การส่งออกอาหารแช่แข็งในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้มีแนวโน้มการส่งออกเติบโตมากขึ้น  และในขณะนี้ประเทศที่มีการซื้ออาหารแช่แข็งจากประเทศไทยมากเป็นอันดับต้นต้นเลยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง 

 

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย    UFABET เว็บหลัก