ความสอดคล้องระหว่างธุรกิจกับชุมชน 

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนี้มีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจในที่นั่นเป็นจำนวนมากรวมถึงเกิดความขัดแย้งขึ้นมามากมายในพื้นที่พบเห็นเขาว่ามาแล้วว่าเมื่อมีนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในสถานที่นั้นๆผู้ที่เคยอยู่บริเวณโดยรอบอาจจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากและคัดค้านในการลงทุนสิ่งต่างๆถ้ามีความเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของชีวิตหรือไม่แต่สุขภาพของเขานั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการตั้งเขตอุตสาหกรรมขึ้นมาจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสม

เป็นอย่างมากเพราะว่าเขตอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่กรมอุตสาหกรรมในขณะนั้นและห่างไกลจากความเป็นอยู่ของผู้คนผลกระทบทางด้านสุขภาพและก็ทรัพยากรอากาศที่ถูกใช้เหล่านั้นจะไม่ถูกกระทบต่อคนที่มีวิถีชีวิตอยู่นะที่นั่น การผลิตโรงงานที่ทำกระบวนการต่างๆโดยใช้ถ่านหินเข้ามาเป็นส่วนดำเนินกิจการทั้งนี้เองจะต้องมีการเผาไหม้ในระบบต่างๆเพื่อดำเนินระบบการผลิตหรือสายการผลิตได้เรานี่คือผลกระทบที่จะต้องมากระทบต่อชุมชน

หรือความเป็นอยู่แถวนั้นอยู่แล้ว สิ่งที่ออกมาจากโรงงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเกิดมลภาวะหรือสภาวะที่เป็นพิษต่อคนที่อยู่โดยรอบนี้เองจะส่งผลต่อสุขภาพของเขาและเกิดผลระยะยาวและคนที่มองว่าการมาตั้งฐานโรงงานที่ห่างไกลจากเขตอุตสาหกรรมจะทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อยู่หน้าที่นั่นเป็นอย่างมากเพราะว่าเส้นและการใช้ชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในพื้นที่นานๆ

ส่งผลต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าถ้าหากมีบริษัทที่มีการสร้างมลภาวะอยู่เป็นจำนวนมากรวมอยู่ในเขตนั้นแค่นั้นก็ไม่สามารถทำกิจการบางอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นสนามกีฬาก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เพราะว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งณสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นจำนวนมากจะทำให้ร่างกายเขาได้รับสารพิษเข้าไปเต็มๆจากการที่ต้องหายใจอย่างรวดเร็ว อะไรครั้งเองที่ความคิดเห็นของนักลงทุนหลายๆครั้ง

จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่อยู่นะที่นั่นโอกาสในการสร้างกิจการก็ยากมากขึ้น หรือยกตัวอย่างชุมชนที่มีผู้คนที่อยู่หนาแน่นไม่มีความต้องการให้มีการสร้างโรงงานอาหารสัตว์หรือแม้แต่จะเป็นโรงฆ่าสัตว์เพราะส่งเสียงดังตลอดเวลารวมถึงส่งกลิ่นเหม็นทั้งนี่เองไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ส่งปัญหาต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของสถานที่นั้นจึงทำให้การที่จะมีการสร้างโรงงานสร้างโรงงานจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนนั้นเป็นอย่างดี

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกันและลดความเสี่ยงที่จะกระทบกระทั่งกันรวมไปถึงหากมีโรงงานที่สามารถสอดคล้องไปได้กับชุมชนเหล่านั้นก็จะทำให้มีการพัฒนาของเศรษฐกิจในชุมชนนั้นเป็นอย่างมากเพราะการลงทุนในแต่ละครั้งก็จะสร้างเม็ดเงินต่างๆที่นำหมุนเวียนหรือพัฒนาโดยรอบ

 

 

สนับสนุนโดย    ทางเข้า gclub มือถือ