ธนาคารกับการใช้จ่ายออนไลน์

มีหลายคนสงสัยว่าในปัจจุบันธนาคารได้ประโยชน์อะไรจากการที่มีคนใช้จ่ายในระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันหากดูแล้วธนาคารตัดในส่วนค่าธรรมเนียมในการจ่ายออนไลน์ออกจึงทำให้การโอนเงินไปในสถานที่ต่างๆหรือการรับเงินนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วหากคุณใช้ระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆของตัวธนาคารเองหรือแม้แต่ Application ที่เปิดขึ้นมาระบบไฟแนนซ์นั่นเป็นเพราะว่าธนาคารลดต้นทุนในการสร้างตัวระบบออฟไลน์ขึ้นหรือตัวธนาคารที่มีตัวตนจ้างพนักงานและมีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือแม้แต่จะเป็นค่าที่การเช่าต่างๆนั่นเอง

จึงทำให้เป็นคำตอบว่าทำไมธนาคารจึงผลักดันให้คนประชากรในประเทศไทยหันไปใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าในส่วนนี้ธนาคารไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเพราะว่าเป็นเจ้าของแอพพลิเคชั่นเรานั้นอยู่แล้วแต่ต้องเพิ่มปริมาณผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะหากมีเงินหมุนเวียนในระบบน้อยอาจจะทำให้ธนาคารเองมีปัญหาตามมาก็ได้เพราะว่าเงินที่เรานำไปฝากในธนาคารนี้ธนาคารได้นำเงินเหล่านั้น

ไปก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้ต่างๆที่ตัวธนาคารเองกำหนดขึ้นมาเงินเรานั้นถือได้ว่าเป็นเงินที่นำมาหมุนเวียนในธนาคารการที่มีคนใช้ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นโดยการฝากถอนหรือแม้แต่จะโอนในระยะไกลไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็สามารถทำธุรกรรมการเงินได้ด้วยตัวคุณเองธนาคารได้มีการผลักดันเหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องดีที่ธนาคารลดต้นทุนลงเป็นจำนวนมากไม่ต้องสร้างออฟฟิศแล้วไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เพียงแต่ต้องพัฒนาแอพพลิเคชั่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการและกระแสไม่ว่าจะเป็นเทรนต่างๆที่เข้ามาคนในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเช่นการใช้เงินของคนเรามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการซื้อของในประเทศไทยการซื้อของจากต่างประเทศจึงทำให้ธนาคารต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองผู้ใช้ต่างๆรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าเองก็ต้องมีการใช้ Application เหล่านี้

หากในอนาคตธนาคารมีความต้องการในการขยายกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องเข้าไปหาลูกค้าในระบบออฟไลน์มากยิ่งขึ้นบุคคลที่อยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าต้องมีการให้เข้าถึงวิธีการใช้มากยิ่งขึ้นต้องยอมรับว่าในปัจจุบันบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆได้ในการใช้ระบบการโอนเงินออนไลน์จึงทำให้เสียค่าธรรมเนียมอยู่พอสมควรและแบงค์จำเป็นต้องมีสถานที่ตั้งหาต่อไปในอนาคตไม่จำเป็นต้องมีการเข้าไปทำธุรกรรมการเงินที่ตัวหน้าธนาคารเอง

อาจจะทำให้มีการลดต้นทุนของธนาคารมากยิ่งขึ้นและนำไปสนับสนุนในการพัฒนาระบบต่างๆให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองมาต่อไปในอนาคตอาจจะไม่มีการใช้เงินสดอีกต่อไปเป็นระบบการโอนเงินเพียงเท่านั้นหรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มสกุลเงินใหม่ที่เป็นสกุลเงินดิจิตอลนั้นเอง 

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    จีคลับ คาสิโน