พลังงานแห่งอนาคต

พลังงานที่จะถูกใช้ในอนาคตส่วนใหญ่ถูกมองในส่วนของพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากกังหันลมพลังงานจากเขื่อนพลังน้ำหรือแม้แต่จากโซล่าเซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองในส่วนนี้มีการพัฒนาจากหลายประเทศแต่ยังไม่มีการผลิตอุปกรณ์ที่สามารถกักเก็บพลังงานเหล่านั้นเพื่อส่งต่อหรือนำไปใช้ในสถานที่อื่นๆได้มีเพียงแต่สามารถผลิตได้ในรายวันและถูกจัดส่งไปใช้พนักงานที่เหลือเป็นส่วนเกินเหล่านั้นก็ไม่สามารถกักเก็บไว้ได้ในประเทศไทยมีหลายภาคส่วนมีความพยายามอย่างมากที่จะผลิตอุปกรณ์ที่ใช้กับเก็บพลังงานไฟฟ้าเหล่านั้น

ไม่ใช้ในบ้านเรือนหรืออุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมากเพื่อพลังงานเหล่านั้นที่เป็นพลังงานสะอาดจะได้ถูกนำมาใช้หมุนเวียนอยู่ในระบบและทำให้ลดการใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลหรือแม้แต่จะเป็นถ่านหินที่ในปัจจุบันได้หลายๆประเทศได้มีการเลิกใช้หรือว่ามีการแบนอย่างถาวร ตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถกักเก็บพลังงานเหล่านั้นไว้ใช้ได้และนำเข้ามาหมุนเวียน

ก่อนหน้านี้มีการวางโครงสร้างระบบหากมีการวางระบบไฟฟ้าที่ดีบ้านแต่ละหลังมีการนำพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากลมหรือพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้จากการเก็บโดยใช้ระบบโซล่าเซลล์เข้ามาเป็นส่วนร่วมแต่ยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้เก็บประจุไฟฟ้าเหล่านั้นที่เรียกว่าแบตเตอรี่ที่มีการเก็บประจุที่ดีนะตอนนี้ยังไม่มีความสามารถในการทำสิ่งเหล่านั้นถ้าหากเพิ่มในความสามารถในส่วนนี้ไปบ้านแต่ละหลังที่ผลิตไฟฟ้าเข้ามาใช้ในครัวเรือนของตัวเองได้

และพลังงานที่เหลือจากเหล่านั้นจะไม่ถูกใช้อย่างสูญเปล่าและนำกลับมาสามารถขายคืนให้กับหน่วยงานต่างๆที่รับซื้อเพราะในต่างประเทศหรือประเทศข้างเคียงของเรานี่เองมีการขาดแคลนทรัพยากรทางด้านไฟฟ้าเป็นอย่างมากมีการรับซื้อจากประเทศต่างๆหากเราเป็นผู้นำที่สามารถให้บุคคลทั่วไปแล้วประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าในส่วนนี้อาจจะทำให้ไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศของเราเลยก็ว่าได้นี่คือแนวคิดที่มีการวางโครงสร้างเอาไว้แต่ยังไม่สามารถหาจุดที่ลงตัวได้

เพราะในปัจจุบันความรู้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ยังมีอยู่ในวงที่จำกัดและนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บไฟฟ้าเหล่านั้นเรายังไม่สามารถไปถึงจุดเหล่านี้ได้แน่นักรบมีความเชื่อว่าหากเราสามารถทำได้ต่อไปในประเทศไทยจะเป็นแนวหน้าในการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักของอาเซียนเลยก็ว่าได้เพราะเรามีการวางโครงข่ายที่ดีที่สุดณปัจจุบันมีการทำวางสายในการส่งกระแสไฟฟ้าได้จากประเทศข้ามไปอีกหนึ่งประเทศ แนะนำทดลองอาจจะเห็นพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยก็ว่าได้

 

 

สนับสนุนโดย  จีคลับ มือถือ