หน้าแล้งนี้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วกันเถอะ

        เนื่องจากในหน้าแล้งปีนี้แหล่งน้ำตามธรรมชาติเหลือน้อย ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเพาะปลูก พืชผักสวนครัวต่างพากันล้มตาย เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก จากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยลง เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ ทางหน่วยงานกรมการเกษตรได้คิดหาวิธีว่าจะเสนอให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดไหนดีที่ เหมาะกับสภาพอากาศตอนหน้าแล้งและใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูก 

      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้มีการจัดงานรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรภายในจังหวัดสุโขทัย หันมาปลูกพืชตระกูลถั่ว แทนการปลูกข้าวในช่วงหน้าร้อนนี้ สถานที่จัดงานคือบริเวณแปลงปลูกถั่วเขียว ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต. สารจิตร อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย มีเกษตรกรสนใจและร่วมลงทะเบียนกว่า 200 คน

    บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนาน โดยมีการจัดฐาน ให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาและเรียนรู้จากนิทรรศการที่จัดไว้ให้ และมีการอบรมจากช่วยงานราชการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกษตรกรมีเข้าใจเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วได้แบบครบวงจร ฐานที่ว่าได้จัดไว้จำนวน 4 จุดด้วยกันคือ 

1. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์  เป็นส่วนที่ให้เกษตรกรทำความเข้าใจถึงเมล็ดพันธุ์ถั่วที่ตัวเองจะเพาะปลูก

2. การเตรียมดินและปรับปรุงดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตรงส่วนนี้เกษตรกรจะได้รับความรู้เพื่อไปปรับปรุงในส่วนของดินของตนเองที่จะใช้ทำการเพาะปลูก

3. การสำรวจและการกำจัดศัตรูพืชตระกูลถั่ว  เมื่อลงมือปลูกไปแล้วเกษตรกรจะต้องดูแลคอยกำจัดวัชพืชและแมลงต่างๆที่คอยมาดูดกินต้นถั่ว ซึ่งหากดูแลได้ไม่ดีอาจได้ผลผลิตน้อย

4. การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว เมื่อผลผลิตของเราที่ปลูกไว้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะเก็บผลผลิตอย่างไรที่จะได้ ไม่เกิดการเสียหายและได้จำนวนปริมาณมากด้วย

 

   คุณเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นประธานจัดงานได้กล่าวว่าที่จัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วกันมากขึ้น ซึ่งจะใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกถั่วเขียว  ที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำ อีกทั้งยังเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง  และยังพบว่ามีการนำเข้าถั่วเขียวจากต่างประเทศในบริมาณมาก 

     ในปัจจุบันพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีการปลูกถั่วเขียวเป็นจำนวน 32,000 ไร่  โดยทุกๆปีที่ผ่านมาเมื่อถึงหน้าแล้ง ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ก็จะจัดงานส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วนี้กันมาตลอด ใช้พื้นที่แทนการปลูกข้าวนาปรัง ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการขาดทุนในการปลูกข้าวทำนาหรือปลูกพืชผักชนิดอื่นๆ  ซึ่งการปลูกพืชตระกูลถั่วนั้น สามารถเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างดีในช่วงหน้าแล้ง

 

 

สนับสนุนโดย  สมัครจีคลับ ไม่มีขั้นต่ำ