ไร่อ้อยคือปัญหาใหญ่สำหรับสภาวะ PM 2.5

กิจกรรมการต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและขนาดนี้มีดำเนินให้เห็นอย่างต่อเนื่องและหลายเทศบาลไม่ว่าจะเป็นในหัวเมืองใหญ่ๆในกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัดที่เริ่มมีเห็นแล้วว่าเสียเหล่านี้ออกมาให้ประชาชนได้เห็นรวมถึงการบุกทำลายเผาป่ากันของชาวบ้านการเผาในที่โล่งแจ้งของสินค้าทางการเกษตรมากมายเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวครั้งนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ได้นะขนาดนี้การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่กระทบต่อวิถีชีวิต

หรือการใช้ชีวิตของประชาชนในตอนนี้มีเพิ่มขึ้นให้เห็น อีกจังหวัดที่มีวิกฤติ ของขวัญ PM 2.5 ได้เห็นกันนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่ที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับปัญหาและผลกระทบอย่างรุนแรงครั้งนี้เองจึงมีการรณรงค์สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนต่างๆกิจการไฟฟ้าหรือแม้แต่จะเป็นของตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีปัญหาเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆก็จะมีการออกมาทำกิจกรรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนสิ่งนี้ทำให้ได้หลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลเลยการใช้ชีวิตอยู่ธรรมดาก็ได้รับผลกระทบดังนั้นจึงมีการออกมาร่วมรณรงค์ของหลายๆฝ่ายพืชที่ได้รับการเผาทำลายก่อนที่จะนำไปเก็บเกี่ยวแล้วก็คืออ้อยต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศไทย มีการเพาะปลูกอ้อยเยอะเป็นจำนวนมาก

และวิกฤตการณ์นี้ก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีเพราะว่าการเก็บเกี่ยวอ้อยถือเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะในตัวนำตนเองที่มีขนาดใหญ่สูงและตัวใบที่มีความคมทำให้การเก็บเกี่ยวคนข้างยากบวกกับถ้ามีการจ้างแรงงาน 1 ไร่จะใช้โดยประมาณ 3-4 คนในการเก็บเกี่ยวค่าอัตราจ้างอยู่ที่ประมาณ 300-350 ต่อคนแสดงว่าการเก็บเกี่ยว 1 ไร่ต่อ 1 ครั้งจะใช้เงินโดยประมาณ 1,400 ถือเป็นเงินที่เยอะมากๆ

เมื่อเทียบกับการเพาะปลูกและกำไรที่ชาวบ้านเกษตรกรได้ลงการทำการขยายตัวของสวนไร่อ้อยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในทุกๆปีเพราะว่ามีการรับซื้อจากทางบริษัทผลิตน้ำตาลประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาลเป็นต้นๆของโลกนี่เองจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงมีการผลักดันจากทางภาครัฐให้ผลิตโรงงานน้ำตาลเยอะเป็นจำนวนมากและยังขยายอีกอย่างต่อเนื่องทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆของ PM 2.5

ยังคงไม่หยุดยั้งในทุกๆปีต้นเดือนมกราคมคือเป็นเดือนที่เริ่มต้นเผาจนไปถึงพฤษภาคมสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวเรานี่เองคือในช่วงปีที่มีการเผาทำลายพืชสวนทางการผลิตอยู่เยอะเพราะว่าการเผาสวนอ้อยจะทำให้การเก็บเกี่ยวข้างๆเพราะใบของอ้อยจะถูกทำลายจากการเผาและสามารถเก็บได้โดยง่ายมีการจ้างงานของแรงงานที่ลดน้อยลงเรานี่เองคือปัญหาที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้เพราะว่าแก้ได้ไม่ตรงจุดจึงเป็นปัญหาที่เกิดในทุกๆปีและกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก

 

 

สนับสนุนโดย  พนันออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ100