ทำไมเมื่อเกิดวิกฤต เรามักหันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้ในประเทศไทย มันทำให้เราเห็นถึงโลกทางความคิดที่มีความแตกต่างกันระหว่างมนุษย์ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ กับมนุษย์ที่หวังพึ่งอำนาจที่มองไม่เห็นเพื่อมาชนะโรคร้าย เพราะนี่คือสังคมไทยตอนนี้ที่คนบางกลุ่มกระทั้งรัฐบาลเอง ที่ต้องหันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฎการณ์สองอย่างที่น่าสนใจคือ

อย่างแรกการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธ์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติ อย่างสองคือภาวการณ์โหยหาอดีต

การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนาจเหนือธรรมชาติ คือการชักจูงประชาชนให้เชื่อว่าประเทศไทยจะรอดวิกฤตครั้งนี้ไปเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอาจจะช่วยให้คนบางกลุ่มรู้สึกบรรเทาความสิ้นหวังไปได้บ้างก็จริง แต่เมื่อถึงเวลานั้น เราอาจจะตายกันหมาดแล้ว เพราะเวลาไม่เคยหยุดรอใคร แต่เราจะผ่านไปแบบไหน แบบรอฟ้าฝน หรือ เทพยดา ไม่ว่าจะเป็นการภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคำสวยหรูแค่ไหนก็แล้วแต่

แต่ต้องพยายามมองให้ลึกลงไปถึงปัญหาในระดับโครงสร้างและตั้งคำถามแบบมนุษย์ ว่าปัญหาความไร้ประสิทธิภาพต่อการจัดการโรคระบาดในครั้งนี้มันสัมพันธ์กับการเมืองที่นำไปสู่การได้คนไร้ความสามารถมานั่งบริหารในตำแหน่งสำคัญนี้หรือไม่ ถ้ารัฐบาลบริหารและจัดการได้ดี เราจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองดิ้นรนหา หน้ากาก หาแอลกอฮอลล์กันเช่นนี้หรือไม่ และเราจำเป็นต้องพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่

ภาวการณ์โหยหาอดีต ความรู้สึกหรือรำลึกในลักษณะนี้ เป็นเพราะเราเกิดความรู้สึกว่าไม่มีความสุขหรือทนทุกข์กับปัจจุบัน ทำให้อยากย้อนเวลากลับไปสู่อดีตที่มีความสุข  แน่นอนว่าการเกิดโรคระบาดในครั้งนี้ย่อมทำให้ปัจจุบันดูไม่น่าอยู่เหมือนในอดีต ซึ่งนักจิตวิทยาได้บอกไว้ว่า อาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย แต่มันกลับช่วยทำให้คนที่โหยหาอดีตนี้กลับไปเติมพลังด้านบวก

เพื่อมาสู้กับในโลกปัจจุบัน และทำให้คนกลุ่มนี้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งอาการแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย แน่นอนว่าพวกเราจะต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันไปให้ได้ แต่ในเมื่อชีวิตของพวกเรานั้นจะต้องมีอนาคตอีกยาวไกล จึงอยากให้ลองนึกถึงอดีต ในทุกแง่มุม ทั้งช่วงเวลาที่ดี และไม่ดี ช่วงเวลาที่มีความสุขและไม่มีความสุข และประมวลผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เพื่อมองต่อไปในอนาคตว่า หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด19 นี้คลี่คลายและจบลงไป พวกเราจะเดินหน้ากันต่ออย่างไรในสังคมปัจจุบัน ที่มีผู้นำที่ไร้ความสามารถยังคงนั่งอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย

 

 

สนับสนุนโดย  ดูบอล