หน้าแล้งนี้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วกันเถอะ

        เนื่องจากในหน้าแล้งปีนี้แหล่งน้ำตามธรรมชาติเหลือน้อย ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเพาะปลูก พืชผักสวนครัวต่างพากันล้มตาย เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก จากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยลง เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ ทางหน่วยงานกรมการเกษตรได้คิดหาวิธีว่าจะเสนอให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดไหนดีที่ เหมาะกับสภาพอากาศตอนหน้าแล้งและใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูก 

      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้มีการจัดงานรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรภายในจังหวัดสุโขทัย หันมาปลูกพืชตระกูลถั่ว แทนการปลูกข้าวในช่วงหน้าร้อนนี้ สถานที่จัดงานคือบริเวณแปลงปลูกถั่วเขียว ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต. สารจิตร อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย มีเกษตรกรสนใจและร่วมลงทะเบียนกว่า 200 คน

    บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนาน โดยมีการจัดฐาน ให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาและเรียนรู้จากนิทรรศการที่จัดไว้ให้ และมีการอบรมจากช่วยงานราชการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกษตรกรมีเข้าใจเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วได้แบบครบวงจร ฐานที่ว่าได้จัดไว้จำนวน 4 จุดด้วยกันคือ 

1. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์  เป็นส่วนที่ให้เกษตรกรทำความเข้าใจถึงเมล็ดพันธุ์ถั่วที่ตัวเองจะเพาะปลูก

2. การเตรียมดินและปรับปรุงดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตรงส่วนนี้เกษตรกรจะได้รับความรู้เพื่อไปปรับปรุงในส่วนของดินของตนเองที่จะใช้ทำการเพาะปลูก

3. การสำรวจและการกำจัดศัตรูพืชตระกูลถั่ว  เมื่อลงมือปลูกไปแล้วเกษตรกรจะต้องดูแลคอยกำจัดวัชพืชและแมลงต่างๆที่คอยมาดูดกินต้นถั่ว ซึ่งหากดูแลได้ไม่ดีอาจได้ผลผลิตน้อย

4. การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว เมื่อผลผลิตของเราที่ปลูกไว้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะเก็บผลผลิตอย่างไรที่จะได้ ไม่เกิดการเสียหายและได้จำนวนปริมาณมากด้วย

 

   คุณเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นประธานจัดงานได้กล่าวว่าที่จัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วกันมากขึ้น ซึ่งจะใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกถั่วเขียว  ที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำ อีกทั้งยังเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง  และยังพบว่ามีการนำเข้าถั่วเขียวจากต่างประเทศในบริมาณมาก 

     ในปัจจุบันพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีการปลูกถั่วเขียวเป็นจำนวน 32,000 ไร่  โดยทุกๆปีที่ผ่านมาเมื่อถึงหน้าแล้ง ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ก็จะจัดงานส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วนี้กันมาตลอด ใช้พื้นที่แทนการปลูกข้าวนาปรัง ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการขาดทุนในการปลูกข้าวทำนาหรือปลูกพืชผักชนิดอื่นๆ  ซึ่งการปลูกพืชตระกูลถั่วนั้น สามารถเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างดีในช่วงหน้าแล้ง

 

 

สนับสนุนโดย  สมัครจีคลับ ไม่มีขั้นต่ำ

ในวิกฤตของตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทอิเล็กทรอนิกส์มากมายได้รับผลกระทบณตอนนี้ประเทศจีนกำลังหยุดสายการผลิตทั่วทั้งประเทศจีนเพื่อควบคุมสถานการณ์ไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้และมีทีท่าว่าจะดีขึ้นทุกทีแต่ในขณะนี้ผลกระทบดีขึ้นต่อทุกฝ่ายประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะเป็นจำนวนมาก

ติดอันดับต้นๆของโลกมีการส่งออกมากมายสินค้าต่างๆถูกนำมาจากประเทศจีนและส่วนใหญ่และขณะนี้บริษัทเรานั้นอยู่สายการผลิตกระทบต่อบริษัทมากมายรวมถึงในตัวแรงงานเองที่ประเทศจีนก็ได้รับผลกระทบอีกเช่นเดียวกันเพราะมีการขาดรายได้จากการทำงานก่อนหน้านี้มีการแจ้งงานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เศรษฐกิจของจีนค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ที่มีข่าวสารมากมายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลก

 

ทำให้จิตรวมเป็นอย่างมากผู้นำในประเทศจึงตัดสินใจอยู่สายการผลิตทั้งหมดกักตัวผู้ที่อยู่ในประเทศ ให้อยู่ในบ้านของตัวเองนี่จึงเป็นสาเหตุที่แรงงานหลายคนขาดรายได้และขาดเงินที่มาหล่อเลี้ยงครอบครัวค่าใช้จ่ายในประเทศจีนถือว่าเยอะมากในแต่ละครอบครัวรายได้ต่อหัวถึงจะเยอะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเป็นจำนวนมากการที่อยู่สายการผลิตนี้จึงทำให้ส่งผลกระทบ

 

โดยทั่วไปก็ตามบริษัทอิเล็กทรอนิกส์มากมายที่สั่งผลิตจากประเทศจีนตอนนี้ก็มองหาตลาดใหม่ๆที่มีการลงทุนในราคาที่ถูกเวียดนามคือหนึ่งในนั้นที่จะมีนักลงทุนมากมายกำลังมองหาโอกาสต่างๆเพื่อนำเงินลงทุนไปลงเพื่อพัฒนาประเทศและยังหวังว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสร้างรายได้ให้กับประเทศเองเวียดนามขณะนี้เป็นประเทศที่ทำการเกษตรเป็นอย่างมากเหมือนประเทศไทยสมัยก่อนก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขณะนี้เอง

 

ก็มีนักลงทุนมากมายที่มองเห็นโอกาสเข้าไปลงเม็ดเงินจับจองพื้นที่และก็มีการผลักดันจากทางภาครัฐของตัวเวียดนามเองให้มีการสร้างสายการผลิตต่างๆนำเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปเพื่อเสริมสร้างความสามารถและองค์ความรู้ต่างๆเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่จะทำให้ในอนาคตเวียดนามเป็นคู่แข่งของประเทศไทยพบว่าประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน

 

หากเวียดนามที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรามีการผลิตสิ่งของเช่นเดียวกันอาจจะทำให้ตลาดการแข่งขันในอนาคตของอุตสาหกรรมดูดอย่างแน่นอนจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมประเทศไทยจึงต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลามีการมองตลาดเอาไว้ว่าบริษัทในประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะเปิดสายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ในขณะนี้จีนกำลังมีปัญหาและบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

 

กำลังมองหาประเทศที่กำลังมีความสามารถในการผลิตแต่ในขณะนี้ประเทศไทยถือว่ามีต้นทุนที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงานที่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรารวมถึงค่าอุปโภคบริโภคต่างๆนั้นทำให้นักลงทุนต่างๆมีการมองอย่างถี่ถ้วนว่าประเทศไหนกันแน่มีความเหมาะสมในการลงทุน

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  gclub casino online มือถือ

 

ธนาคารกับการใช้จ่ายออนไลน์

มีหลายคนสงสัยว่าในปัจจุบันธนาคารได้ประโยชน์อะไรจากการที่มีคนใช้จ่ายในระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันหากดูแล้วธนาคารตัดในส่วนค่าธรรมเนียมในการจ่ายออนไลน์ออกจึงทำให้การโอนเงินไปในสถานที่ต่างๆหรือการรับเงินนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วหากคุณใช้ระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆของตัวธนาคารเองหรือแม้แต่ Application ที่เปิดขึ้นมาระบบไฟแนนซ์นั่นเป็นเพราะว่าธนาคารลดต้นทุนในการสร้างตัวระบบออฟไลน์ขึ้นหรือตัวธนาคารที่มีตัวตนจ้างพนักงานและมีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือแม้แต่จะเป็นค่าที่การเช่าต่างๆนั่นเอง

จึงทำให้เป็นคำตอบว่าทำไมธนาคารจึงผลักดันให้คนประชากรในประเทศไทยหันไปใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าในส่วนนี้ธนาคารไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเพราะว่าเป็นเจ้าของแอพพลิเคชั่นเรานั้นอยู่แล้วแต่ต้องเพิ่มปริมาณผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะหากมีเงินหมุนเวียนในระบบน้อยอาจจะทำให้ธนาคารเองมีปัญหาตามมาก็ได้เพราะว่าเงินที่เรานำไปฝากในธนาคารนี้ธนาคารได้นำเงินเหล่านั้น

ไปก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้ต่างๆที่ตัวธนาคารเองกำหนดขึ้นมาเงินเรานั้นถือได้ว่าเป็นเงินที่นำมาหมุนเวียนในธนาคารการที่มีคนใช้ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นโดยการฝากถอนหรือแม้แต่จะโอนในระยะไกลไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็สามารถทำธุรกรรมการเงินได้ด้วยตัวคุณเองธนาคารได้มีการผลักดันเหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องดีที่ธนาคารลดต้นทุนลงเป็นจำนวนมากไม่ต้องสร้างออฟฟิศแล้วไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เพียงแต่ต้องพัฒนาแอพพลิเคชั่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการและกระแสไม่ว่าจะเป็นเทรนต่างๆที่เข้ามาคนในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเช่นการใช้เงินของคนเรามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการซื้อของในประเทศไทยการซื้อของจากต่างประเทศจึงทำให้ธนาคารต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองผู้ใช้ต่างๆรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าเองก็ต้องมีการใช้ Application เหล่านี้

หากในอนาคตธนาคารมีความต้องการในการขยายกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องเข้าไปหาลูกค้าในระบบออฟไลน์มากยิ่งขึ้นบุคคลที่อยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าต้องมีการให้เข้าถึงวิธีการใช้มากยิ่งขึ้นต้องยอมรับว่าในปัจจุบันบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆได้ในการใช้ระบบการโอนเงินออนไลน์จึงทำให้เสียค่าธรรมเนียมอยู่พอสมควรและแบงค์จำเป็นต้องมีสถานที่ตั้งหาต่อไปในอนาคตไม่จำเป็นต้องมีการเข้าไปทำธุรกรรมการเงินที่ตัวหน้าธนาคารเอง

อาจจะทำให้มีการลดต้นทุนของธนาคารมากยิ่งขึ้นและนำไปสนับสนุนในการพัฒนาระบบต่างๆให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองมาต่อไปในอนาคตอาจจะไม่มีการใช้เงินสดอีกต่อไปเป็นระบบการโอนเงินเพียงเท่านั้นหรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มสกุลเงินใหม่ที่เป็นสกุลเงินดิจิตอลนั้นเอง 

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    จีคลับ คาสิโน

ทำไมค่าไฟในฤดูร้อนถึงแพง 

หลายคนเคยสังเกตไหมว่าในทุกๆฤดูหนึ่งจะมีค่าไฟที่ขึ้นสูงมากแม้เราใช้อย่างปกติแต่ทำไมไฟฟ้าถึงมีราคาแพงเป็นอย่างมากฤดูนั้นก็คือฤดูร้อนฤดูร้อนหลายบ้านจะบ่นฉันว่าค่าไฟขึ้นสูงมากบางคนอาจจะขึ้นมาถึงเท่าตัวเลยก็ว่าได้จากที่เคยใช้อยู่หลักร้อยอาจจะขึ้นมาพันระหว่างคนที่เคยใช้อยู่หลักพันอาจจะขึ้นมาเป็นหลักหมื่นสาเหตุเป็นเพราะว่ามีความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อนเป็นอย่างมากตอนนั้นไม่ว่าทุกคนพี่ทำอาชีพอะไรหรืออยู่ในสถานที่ไหนจำเป็นต้องเปิดพัดลมระบายความร้อน

หรือต้องการเปิดหรือเครื่องทำความเย็นเครื่องปรับอากาศเพื่อระบายความร้อนออกไปและเกิดการสูญเสียพลังงานความร้อนของไฟฟ้านั้นจึงทำให้ในช่วงหนึ่งของฤดูในแต่ละปีทุกๆปีจะมีการขาดแคลนไฟฟ้าจึงทำให้การไฟฟ้าต้องไปซื้อกระแสไฟฟ้าที่มีราคาแพงจากประเทศข้างเคียงของเราเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของคนในประเทศเพราะในประเทศไทยต้องยอมรับว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 70,000

โรงงานในการประกอบกิจกรรมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการคาดการณ์ว่าในปัจจุบันมีถึง 80,000 โรงงานและความต้องการการใช้ไฟฟ้าในหน้าร้อนก็ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอย่างมากของไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทางภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าภาคไหนการใช้ไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ นี่คือสาเหตุหลักๆที่ทำให้ค่าไฟพุ่งสูงถึงเท่าตัวในทุกๆปีแต่หลังจากนี้อาจจะมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวของการไฟฟ้าที่มีการผลิตไฟฟ้าเองในประเทศเพิ่มมากขึ้น

มีการมองหาการผลิตใหม่ๆเพิ่มขึ้นเช่นการทำเขื่อนการทำโรงงานผลิตไฟฟ้าเป็นของตัวเองซึ่งในไทยก็เริ่มทำแล้วหลายโครงการและหน้าตอนนี้ที่กำลังเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนั่นก็คือการทำแผงโซล่าเซลล์หรือฟาร์มโซล่าเซลล์ลอยน้ำโซล่าเซลล์ลอยน้ำอาจจะมีผลดีกับเรานั่นก็คือช่วยสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นอาจจะเหลือจากการใช้จ่ายของคนในประเทศปัญหาหลักสำคัญจริงๆไม่ใช่การผลิตไฟฟ้าแต่เป็นการเก็บรักษาไฟฟ้ามากกว่าณปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถเก็บไฟฟ้าได้

อย่างดีนั่นหมายความว่าในแต่ละปีเราผลิตไฟฟ้าเหลือเป็นจำนวนมากทุกๆฤดูฝนและฤดูหนาวเราจะเหลือไฟฟ้าเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้งานแต่ว่าในฤดูร้อนกับขาดแคลนนั้นเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บไฟฟ้าอยู่ได้แต่ในปัจจุบันมีการวิจัยของหลายหน่วยงานเพื่อผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่จะไม่สูญเสียพลังงานในระยะเวลาในการเก็บรักษามีการวิจัยกันอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นจริง

เพราะว่าถ้าเกิดโครงการนี้ขึ้นจริงเราจะเป็นผู้นำทางด้านพลังงานของเอเชียเลยก็ว่าได้เพราะเรามีศักยภาพมากพอในการผลิตไฟฟ้าและมีภูมิประเทศที่อยู่ตรงกลางของเส้นศูนย์สูตรลับดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปีกว่า 12 ชั่วโมงที่แสงอาทิตย์ทอดลงมาบนประเทศไทยหากเราเก็บพลังงานเหล่านี้ได้เราจะเป็นผู้นำทางด้านพลังงานอย่างแน่นอน 

 

 

สนับสนุนโดย    ufabet บาคาร่า

ชุมชนและการท่องเที่ยว 

ในส่วนของธุรกิจหลายธุรกิจนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวหรือแม้แต่จะเป็นสายการบินเองรวมถึงโรงแรมต่างๆก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไข้หวัดนะตอนนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นการนำการท่องเที่ยวมาเป็นรายได้หลักของประเทศของเราและนายทุนต่างประเทศไทยนี้มาจากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้ามาในแต่ละช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลต่างๆรวมถึงในฤดูร้อนที่จะเป็นความนิยมอย่างมากของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมวัฒนธรรมความสวยงามของประเทศไทย

 

เพราะว่าประเทศไทยมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมหรือแม้แต่จะเป็นความเป็นอยู่ของชุมชนเองที่ระดับประเทศอยากเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ว่าการดำรงชีวิตอยู่อย่างไรรวมถึงประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีมาเป็นอย่างไรและเวลานานก็ทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันการท่องเที่ยวถูกผลักดันโดยกรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมากที่จะผลักดันให้นักท่องเที่ยวเข้ามาลงเม็ดเงินใช้ในประเทศของเรากระจายรายได้สู่ชุมชน

 

ยกตัวอย่างเช่นหากเราไปเที่ยวในสถานที่ 1 ไม่ใช่เพียงแต่กรุ๊ปทัวร์หรือไกด์ทัวร์เท่านั้นที่จะได้เงินเหล่านั้นรวมถึงโรงแรมเองหรือแม้แต่จะเป็นเจ้าบ้านเองที่ขายของหรือขายอาหารเองในส่วนนั้นเองเขาก็จะได้รายได้จากการกระจายรายได้ของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 1 ครั้งมีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะใช้เงินประมาณ 2-3 หมื่นต่อ 1 อาทิตย์นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆหากมีนักท่องเที่ยวต่อปีโดยประมาณ 10 ล้านคนก็เท่ากับว่า 200 ล้านเลยทีเดียว

 

นี่เป็นรายได้ที่เข้ามากับประเทศโดยตรงโดยการผ่านการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆในปัจจุบันก็มีการที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้นักท่องเที่ยวไม่ไปเที่ยวเพียงแค่จังหวัด 2 จังหวัดแต่ยังกระจายไปสู่จังหวัดอื่นๆเพื่อนำให้มีการพัฒนาของชุมชนนั้นๆนำรายได้ในส่วนนี้มาพัฒนาศักยภาพในการดูแลตัวเองของชุมชนต่างๆหากมีการพัฒนาชุมชนเหล่านั้นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนักท่องเที่ยว

 

ส่วนนั้นก็จะนำแนะนำเหล่านั้นเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมีการพัฒนาในส่วนต่างๆของการดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนและเงินในสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากก็จะได้รับการสนับสนุนด้วยการทำโฆษณาต่างๆเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างโปรโมชั่นต่างๆมีการก่อสร้างธุรกิจหรือว่าการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากมาย

 

หากมีการผลักดันที่เหมาะสมและการร่วมมือกันของฝ่ายก็อาจจะทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลกก็ได้ เข้ามาพัฒนาประเทศของเราประเทศของเราสามารถดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากต่อการท่องเที่ยว 1 ครั้งหากเรายังสามารถพัฒนาอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ประเทศของเราเติบโตอย่างมั่นคง 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    gclub

ความสอดคล้องระหว่างธุรกิจกับชุมชน 

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนี้มีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจในที่นั่นเป็นจำนวนมากรวมถึงเกิดความขัดแย้งขึ้นมามากมายในพื้นที่พบเห็นเขาว่ามาแล้วว่าเมื่อมีนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในสถานที่นั้นๆผู้ที่เคยอยู่บริเวณโดยรอบอาจจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากและคัดค้านในการลงทุนสิ่งต่างๆถ้ามีความเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของชีวิตหรือไม่แต่สุขภาพของเขานั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการตั้งเขตอุตสาหกรรมขึ้นมาจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสม

เป็นอย่างมากเพราะว่าเขตอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่กรมอุตสาหกรรมในขณะนั้นและห่างไกลจากความเป็นอยู่ของผู้คนผลกระทบทางด้านสุขภาพและก็ทรัพยากรอากาศที่ถูกใช้เหล่านั้นจะไม่ถูกกระทบต่อคนที่มีวิถีชีวิตอยู่นะที่นั่น การผลิตโรงงานที่ทำกระบวนการต่างๆโดยใช้ถ่านหินเข้ามาเป็นส่วนดำเนินกิจการทั้งนี้เองจะต้องมีการเผาไหม้ในระบบต่างๆเพื่อดำเนินระบบการผลิตหรือสายการผลิตได้เรานี่คือผลกระทบที่จะต้องมากระทบต่อชุมชน

หรือความเป็นอยู่แถวนั้นอยู่แล้ว สิ่งที่ออกมาจากโรงงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเกิดมลภาวะหรือสภาวะที่เป็นพิษต่อคนที่อยู่โดยรอบนี้เองจะส่งผลต่อสุขภาพของเขาและเกิดผลระยะยาวและคนที่มองว่าการมาตั้งฐานโรงงานที่ห่างไกลจากเขตอุตสาหกรรมจะทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อยู่หน้าที่นั่นเป็นอย่างมากเพราะว่าเส้นและการใช้ชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในพื้นที่นานๆ

ส่งผลต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าถ้าหากมีบริษัทที่มีการสร้างมลภาวะอยู่เป็นจำนวนมากรวมอยู่ในเขตนั้นแค่นั้นก็ไม่สามารถทำกิจการบางอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นสนามกีฬาก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เพราะว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งณสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นจำนวนมากจะทำให้ร่างกายเขาได้รับสารพิษเข้าไปเต็มๆจากการที่ต้องหายใจอย่างรวดเร็ว อะไรครั้งเองที่ความคิดเห็นของนักลงทุนหลายๆครั้ง

จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่อยู่นะที่นั่นโอกาสในการสร้างกิจการก็ยากมากขึ้น หรือยกตัวอย่างชุมชนที่มีผู้คนที่อยู่หนาแน่นไม่มีความต้องการให้มีการสร้างโรงงานอาหารสัตว์หรือแม้แต่จะเป็นโรงฆ่าสัตว์เพราะส่งเสียงดังตลอดเวลารวมถึงส่งกลิ่นเหม็นทั้งนี่เองไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ส่งปัญหาต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของสถานที่นั้นจึงทำให้การที่จะมีการสร้างโรงงานสร้างโรงงานจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนนั้นเป็นอย่างดี

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกันและลดความเสี่ยงที่จะกระทบกระทั่งกันรวมไปถึงหากมีโรงงานที่สามารถสอดคล้องไปได้กับชุมชนเหล่านั้นก็จะทำให้มีการพัฒนาของเศรษฐกิจในชุมชนนั้นเป็นอย่างมากเพราะการลงทุนในแต่ละครั้งก็จะสร้างเม็ดเงินต่างๆที่นำหมุนเวียนหรือพัฒนาโดยรอบ

 

 

สนับสนุนโดย    ทางเข้า gclub มือถือ

ข้อดีของการเป็นสังคมไร้เงินสด

ข้อดีของการเป็นสังคมไร้เงินสด

ข้อดีของการเป็นสังคมไร้เงินสด ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีหรือต้นแบบของเราในด้านต่างๆที่ในปัจจุบันรัฐบาลพยายามลอกเลียนแบบหรือองค์ความรู้นั้นมาปรับใช้เพื่อพัฒนาสังคมในประเทศไทย ประเทศจีนนั่นเองที่เรียกได้ว่าในปัจจุบันมีความสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาค้าขายออนไลน์ในปัจจุบันก็นำเข้ามาจากประเทศจีนทั้งนั้นผู้ค้าขายของออนไลน์ที่อยู่ในประเทศไทย

 

ต้องนำของในประเทศจีนเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพราะมีต้นทุนที่ต่ำและการขนส่งที่ถูกปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลักดันการเกิดธุรกิจใหม่ๆมากมายนักจึงทำให้เขามีต้นทุนในการซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆมีการเกี่ยวโยงกันของธุรกิจพึ่งพาอาศัยกันจึงสามารถให้ลดต้นทุนในการค้าขายของในมากยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลมีการสนับสนุนธุรกิจเพิ่มขึ้น 3 ธุรกิจก็คือธุรกิจที่ 1 ธุรกิจการทำเสื้อผ้าขึ้นมาจุดที่ 2 ก็คือธุรกิจการขนส่งที่ 3 นั่น

 

คือธุรกิจในการส่งออกทั้งหมดนี้หากมีการช่วยเหลือการเป็นวงโคจรจะทำให้ต้นทุนนั้นเป็นต้นทุนที่ถูกมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ประเทศไทยทำไมจึงต้องนำของในประเทศต่างๆหรือประเทศจีนนั้นเข้ามาจำหน่ายทำไมไม่สามารถผลิตเองได้นั่นเป็นเพราะว่ารัฐบาลของเขามีการผลักดันการเกิดขึ้นของธุรกิจมากมายจึงทำให้เขามีต้นทุนที่ถูกและนำมาขายในประเทศไทยได้และคนไทยที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือแม้แต่จะเป็นการขายของในระบบออฟไลน์ที่มีหน้าร้านก็สามารถนำของเหล่านั้นเข้ามาขายได้

 

และอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้มีการก้าวกระโดดของธุรกิจนั้นก็คือการใช้ระบบการจ่ายเงินที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นเรื่องความเร็วในการต่อรองราคาและปิดโครงการได้เร็ว ไม่ต้องเสียเวลาไปธนาคาร เราสามารถจ่ายเงินได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาที่นำเงินเข้าธนาคารหรือแม้แต่จะเป็นเดินทางจากสถานที่ไกลๆเข้าไปเพื่อชำระเงินแต่ว่าใช้ระบบออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นั้นก็คือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานที่ไหนหรือแม้แต่จะเป็นเวลาไหนก็ตามคุณสามารถจ่ายเงินได้และปิดโครงการการทำสินค้าได้เร็วนี่จึงทำให้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมไร้เงินสดจึงเป็นข้อดีมากๆ

 

ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีการปรับใช้ในระบบนี้ให้มากยิ่งขึ้นมีการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่จะเป็นผู้ซื้อรายย่อยหรือรายใหญ่อาจจะทำให้มีความคล่องตัวมากในระบบการเงินมากยิ่งขึ้นและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ประเทศต่างๆได้มีการผลักดันแล้วในปัจจุบันประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการทำสิ่งดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างหรือยังมีการกระจายองค์ความรู้ได้น้อยตามต่างจังหวัดต่างๆที่ไกลจากตัวเมืองก็ไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ดีจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน 

 

 

 

สนับสนุนโดย  gclub ฟรีสปิน

 

การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของตลาดแรงงานไทย

เพิ่มศักยภาพของตลาดแรงงาน

เพิ่มศักยภาพของตลาดแรงงาน ความรู้ความสามารถของบุคลากรต่างๆในการศึกษามีผลกระทบต่อการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพหรือแม้แต่จะเป็นแรงงานที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจในปัจจุบันการเลือกสถาบันที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางหรือเรียกว่าเป็นการตอบสนองอุตสาหกรรมนั้นหรือทางเลือกในการใช้ชีวิตการทำงานของนิสิตนักศึกษาจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนของอุตสาหกรรมต่างๆในปัจจุบันที่มีความต้องการกลุ่มแรงงานต่างๆที่มีความถนัดเฉพาะทางนักพัฒนาธุรกิจชาวต่างชาติและชาวไทย

มีความต้องการเพิ่มศักยภาพของการทำงานไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรนั้นหรือแม้แต่จะเป็นพนักงานที่ต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรแต่ละองค์กรสภาพผิวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองสถาบันต่างๆมีการเปิดสอนขึ้นมาสร้างความพิเศษขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างลักษณะเหล่านั้นโอกาสในการหางานกับเพิ่มมากยิ่งขึ้นการศึกษางานในพื้นที่จริงหรือนำความรู้ต่างๆประสบการณ์ต่างๆนำมาบวกกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถาบันเหล่านั้น

จะทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมากความรู้และทักษะต่างๆมีความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมของไทยเป็นอย่างมากเพราะในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นผู้เล่นในสนามธุรกิจที่ใหญ่พอสมควรการแข่งขันเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกๆภาคส่วนอย่างที่เรารู้กันว่าณปัจจุบันประเทศจีนก็เริ่มขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อของอุตสาหกรรมแล้ว

โดยที่มีการแข่งขันกับสหรัฐอยู่ตลอดเวลาความขัดแย้งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเท่าผู้เล่นชาวไทยอย่างเราสามารถเข้าไปร่วมแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ก็จะทำให้มีโอกาสในการเพิ่มความเป็นอยู่ของคนไทยดีไหมดีขึ้นหรือเศรษฐกิจต่างๆการร่วมมือของบุคคลมากมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับแรงงานในชาวไทยหรือแม้แต่จะเป็นในหน่วยงานต่างๆของการศึกษาเรานี่เองเปลี่ยนไปตามกาลเวลาการศึกษาไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งอย่างเดียว

แต่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการศึกษาการลงคอร์สสอนต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการหาความรู้ในโลกออนไลน์ก็มีเพิ่มให้ผู้คนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเสมอการอบรมคอร์สสั้นๆก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีของพนักงานอีกเช่นเดียวกันเพราะไม่สามารถไปโรงเรียนในคอร์สหรือแม้แต่จะเป็นสถาบันการเปิดสอนที่ใช้เวลานานในการเรียนข้อสั้นๆก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแต่ในบางครั้งการเลือกคอร์สอบรมเหล่านี้

จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากถ้าแลกกับการที่สามารถเพิ่มศักยภาพตัวเองก็ถือว่าคุ้มอย่างแน่นอนเพราะเขานำความรู้ความเข้าใจหรืองานวิจัยต่างๆนำมาสอนในสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในเวลาอันสั้นให้กับแรงงานต่างๆที่มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแนะนำไปปรับใช้องค์กรตัวเองบางองค์กรถึงขั้นว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาเสริมสร้างความรู้ให้กับคนในองค์กรของตัวเองเรามีเองก็เป็นทางเลือกมากมายที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถสู้กับตลาดการผลิตของโลกได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างธุรกิจอุตสาหกรรมการพัฒนาองค์กรต่างๆกับการศึกษาในประเทศไทย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   gclub ฟรี 100

การพัฒนาโครงสร้างตามความต้องการของตลาด

การพัฒนาโครงสร้าง

การพัฒนาโครงสร้าง ในการพัฒนาองค์กรของตนเองจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ลักษณะองค์กรเป็นหลัก ว่ามีลักษณะอย่างไรไม่ว่าจะเป็นลักษณะในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะขององค์กรที่มีการพัฒนาไปในทิศทางใดจึงจะสามารถวางโครงสร้างขององค์กรนั้นได้ แต่ละองค์กรที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานที่ทำหรือแม้แต่จะเป็นศักยภาพในการทำงานหรือบุคลากรเองก็ตามรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ นวัตกรรมที่มีการนำมาลงในอุตสาหกรรมนั้น

อาจจะบอกได้ว่าลักษณะการทำงานของแต่ละองค์กรมีการวางโครงสร้างที่เหมือนกัน จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาองค์กรให้ชัดว่าไปในทิศทางใดก็จะสามารถดำเนินกิจการไปในทิศทางนั้นได้ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่มีการพัฒนาของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ จำเป็นต้องศึกษาตลาดตลอดเวลาว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการในการใช้บริการในทิศทางใดและมีการที่อยากให้ปรับปรุงอะไรบ้างในกิจกรรมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรเอง

หรือส่วนของผลิตภัณฑ์เองที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการให้เปลี่ยนถ้ามีการศึกษาแล้วว่าตลาดแล้วว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนไป ลักษณะผู้ใช้บริการนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนทิศทางของผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อตอบสนองกับความต้องการของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คนณปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวเองหรือแม้แต่จะเป็นการใช้บริการต่างๆเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอยู่เสมอ หากเราสนใจและมีความรู้ศึกษาลักษณะการใช้ของลูกค้าเป็นอย่างมาก

เราจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น หรือตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดรวมถึงพัฒนาองค์กรของเราไปในทิศทางเดียวกันกับเส้นทางที่อยากจะพัฒนาสินค้าเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานณปัจจุบันจะแลกเงินทองกับความสะดวกสบายหรือแม้แต่คุณภาพชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยจากสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันมีราคาของหน้ากากอนามัยที่เป็นหน้ากากอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาปรับสูงขึ้นมาก

ลักษณะของหน้ากากอันนี้สามารถกรองอากาศได้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ฝุ่นควันต่างๆ จะแลกมาด้วยราคาที่สูงถึงเกือบ 1,000 บาทเมื่อเทียบกับราคาหน้ากากธรรมดาแล้วราคาจะอยู่ที่ 1000 เท่าซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงมากๆแต่คนในปัจจุบันมีความคิดเห็นว่าการใช้หน้ากากแบบนี้ สามารถช่วยให้ความปลอดภัยในชีวิตหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตของเขาได้มากยิ่งขึ้นเขาก็จะยอมเสียตังค์ที่มีมูลค่ามากกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองนี่เองคือเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ

หรือองค์กรต่างๆที่ควรจะรู้ลักษณะของกลุ่มลูกค้าตัวเองและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตามหากบริษัทนั้นๆมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถพัฒนาไปได้ตามความต้องการของตลาด

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    gclub ฝาก ขั้นต่ำ 20

การนำความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของลูกค้ามาใช้

ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า การทำธุรกิจเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการแข่งขันของปัจจุบันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันของบริษัทต่างๆที่มีการศึกษาค้นคว้าตลาด ความต้องการของลูกค้าจึงนำมาซึ่งผลกระทบอย่างมากหากไม่สามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้การแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันอาจจะทำให้เราเสียเปรียบก็ได้ ลูกค้าจะส่งผลต่อบริษัทเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรายได้ของบริษัทหรือแม้แต่เป็นส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการเจริญเติบโตและต่อสู้ในธุรกิจต่างๆได้

องค์กรหรือธุรกิจในหลายฝ่ายมีการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆมากมายสินค้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในความต้องการของตลาด หากไม่มีการดำเนินงานตามที่ลูกค้าต้องการหรือตลาดเป็นที่ต้องการลักษณะจะทำให้สินค้าที่ถูกผลิตออกมาไม่สามารถตรงต่อความต้องการได้ และอย่างที่สำคัญที่สุดคือไม่มีความต้องการในการใช้สินค้าของลูกค้ากลุ่มนั้นๆจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก

ในการที่จะต้องสำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจหรือต้องการสินค้าเหล่านั้น ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็นจำนวนมากมีการผลิตสินค้ามากมายจึงทำให้ลูกค้ามีการเปลี่ยนใจอย่างรวดเร็ว การคาดเดาความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นในการทำครีม 1 อย่าง

ซึ่งทำให้หน้าของลูกค้ากระชับได้ในเวลาอันสั้น แต่ถ้าลูกค้ามีความต้องการหรือ Request มาว่าสินค้าเรานี้ดีจริงแต่ว่ามีกลิ่นที่ไม่ช่วยให้ดึงดูดต่อการใช้งาน สิ่งเหล่านี้เราจึงต้องกลับมาวิเคราะห์และแนะนำสินค้าของเรามาหาจุดบกพร่องให้ได้มากที่สุดและแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราออกไปบริการต่างๆเพื่อลูกค้าพึงพอใจ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก

เพราะว่าแต่ละรายมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเราจึงต้องนำข้อมูลให้ได้มากที่สุดนำมาวิเคราะห์หาจุดตรงกลางที่ลงตัวที่สุด การดำเนินโครงการหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาใช้เวลาในการผลิตเป็นจำนวนมากจะทำให้เราอาจจะสูญเสียโอกาสในการแข่งขันในตลาด ก็อย่างที่รู้กันในปัจจุบันมีการผลิตสินค้าและบริการออกมามากมายและใช้เวลาอันสั้นในการควบคุมการผลิตต่างๆ

บางครั้งเราอาจจะออกสินค้ามาเพื่อทดลองตลาดเป็นจำนวนที่ไม่เยอะ หากดูฟีดแบคว่าลูกค้ามีความต้องการอย่างมาก เราก็จะขยายอัตราการผลิตหรือเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นทางการตลาดในส่วนนั้นนี่คือการนำความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้ามาเป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าต่างๆหรือบริการต่างๆให้เหมาะสมต่อตลาด 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   ufabetcn