ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย กระโดดลงมาเทหน้าตัก พยุงตลาดทุน ฝ่าวิกฤติไข้ระบาด

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาทำการเปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้ไวรัสโควิด19 นั้น ยิ่งมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มีผู้ติดเชื้อในไทยเริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงสร้างความกังวลให้กับตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก ราคาทรัพย์สินต่าง ๆ เริ่มมีความผันผวนสูง นักลงทุนในหลายประเทศเริ่มเทขายทรัพย์สินในไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระทบสภาพคล่องของตลาดการเงิน และส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติ รัฐบาลและหน่วยงานรัฐแต่ละประเทศ ได้ออกแผนหรือวิธีการและมาตรฐานต่างของประเทศตัวเอง

มากระตุ้นเศรษฐกิจให้มีกำลังขับเคลื่อนต่อไปได้ เพื่อที่จะดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่า ระบบสถาบันการเงินไทยโดยรวมยังมีเสถียรภาพที่ดีอยู่ ธนาคาพาณิชย์ไทยมีเงินทุนเข็มแข็งและยังไม่มีสภาพคล่อง  แต่ด้วยความตึงตัวของระบบการเงินโลกนั้น ต่างจากสภาวะปรกติ จึงทำให้อนาคตจะส่งผลต่อตลาดการเงินไทยอย่างแน่นอน จึงทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดำเนินงานนโยบายการเงิน เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ในระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 0.75 ต่อปี อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ที่ยังคงผันผวนและการแพร่ระบาดไข้ไวรัสโควิด19 นี้ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง อาจจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุกต่างๆ บางส่วน อาจดำเนินการเร่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนของตัวเองจากกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น

จะส่งผลให้กองทุนรวมตราสารหนี้บางแห่ง อาจจะต้องเพิ่มมาตรการเร่งขายตราสารหนี้ที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าปรกติ เพราะเมื่อใดที่มีการขาดสภาพคล่องทางการเงินในตลาดการเงินแล้วนั้นจะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอนบแทนที่ต่ำกว่าที่ควรโดยไม่จำเป็น และอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ให้เกิดมีการแห่กันไถ่ถอนหน่วยลงทุนอื่นๆ ตามมาอีก จนเกิดการกระทบต่อการทำงาของกองทุนรวมตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้

ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างกับภาคเอกชน เศรษฐกิจ และประชาชนคนไทย

ซึ่งการนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีการช่วยติดตามกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่ส่วนใหญ่มีการลงทุนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ออกมาช่วยเหลือเพื่อที่จะช่วยให้เกิดสภาพคล่องกับกองทุนรวม และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจจะยังคงพยุงตัวไปได้อีกสักระยะจนถึงปลายปี ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องการแพร่ระบาดและรักษาไข้ไวรัสโควิด ให้หายไปจากประเทศไทยนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยหมดสิ้นแล้ว

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เว็บพนัน ufabet