คนที่ตลาดแรงงานต้องการ

คนที่ตลาดแรงงานต้องการ

คนที่ตลาดแรงงานต้องการ มีอะไรบ้างนะ

 

คนตกงานเป็นจำนวนมากในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีคนตกงานมากถึง 5 แสนตำแหน่งภายในปี 2019  นั่นเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมาเพราะว่าจำนวนคนที่ตกงานนั้นส่วนใหญ่เป็นเด็กจบใหม่หรือตลาดแรงงานนั่นจึงทำให้มีการบ่งบอกว่าคนไทยขาดแรงงานฝีมือเป็นจำนวนมากบางครั้งก็เกิดการเรียนไม่ตรงสายแล้วก็จบมาไม่สามารถทำงานได้ในสายงานนั้นๆเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแก้ไม่ได้นะปัจจุบันมีเด็กจบใหม่ที่ตกงานมากถึง 35 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับคันอื่นๆอย่างไรก็ตามประเทศไทยถือว่าต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมาก

ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับงานช่างที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของเจ้าของกิจการในทุกวันนี้แรงงานฝีมือถือว่าเป็นที่ต้องการมากนั้นจึงทำให้มีการเปลี่ยนสายการเรียนจากในอดีตทุกคนมุ่งหน้าเข้าสู่รั้วมหาลัยแต่ณตอนนี้สายอาชีวะหรือสายอาชีพมีความนิยมเป็นอย่างมากเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนที่ต้องการให้ลูกมีความเชี่ยวชาญทักษะต่างๆ

 

มักจะส่งรูปตัวเองเข้าเรียนในสายงานอาชีพเพราะว่าสามารถจบได้ในระยะเวลาที่สั้นและสามารถทำงานเพื่อพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าหากมีความชำนาญในงานนั้นๆและสามารถต่อยอดได้เพื่อพัฒนาฝีมือก็สามารถทำให้ตัวเองมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการที่มีทักษะฝีมือต่างๆในการทำงาน 

 

หากต้องการค่าแรงที่ว่ายิ่งขึ้นต้องมีความเก่งในด้านงานนั้นๆ

และมีทักษะที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไปนั้นอาจจะทำให้คุณเพิ่มรายได้ในการเลี้ยงชีพได้อย่างมากยิ่งขึ้นเพราะทุกวันนี้มีผู้ที่พัฒนาตัวเองอยู่ในตลอดเวลาสามารถหาความรู้ได้ง่ายในช่องทางต่างๆในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่สอนเกี่ยวกับการทำสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดและมีมากมายหลายคนที่ทำจึงทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียหรือทริปต่างๆในการทำสิ่งนั้นๆเช่นในปัจจุบันมีการทำช่องเกี่ยวกับการซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

ด้านอาจจะนำมาหากคุณเรียนรู้อย่างละเอียดและมีการฝึกอย่างต่อเนื่องคุณก็สามารถรับซ่อมคอมได้เป็นอาชีพเสริมอีก 1 อย่างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณหรือหากคุณเพิ่มเติมในการเขียนโปรแกรมเข้าไปอีกโอกาสในการเจริญเติบโตในอาชีพโปรแกรมเมอร์ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะมีการนำเข้า Robot ควบคุมการผลิตหรือการขนส่งหากเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาในส่วนนี้ได้นั่นก็หมายความว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่อาชีพในอนาคต

 

ปัจุบันมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้ามาแทนที่มนุษย์หากคุณเรียนรู้การซ่อมบำรุงหรือการโปรแกรมสิ่งนี้ได้คุณก็อาจจะผลิตสิ่งของใหม่ๆขึ้นมาก็ได้นั่นจึงทำให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆของการพัฒนาตัวเอง