การพัฒนาโครงสร้างตามความต้องการของตลาด

การพัฒนาโครงสร้าง

การพัฒนาโครงสร้าง ในการพัฒนาองค์กรของตนเองจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ลักษณะองค์กรเป็นหลัก ว่ามีลักษณะอย่างไรไม่ว่าจะเป็นลักษณะในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะขององค์กรที่มีการพัฒนาไปในทิศทางใดจึงจะสามารถวางโครงสร้างขององค์กรนั้นได้ แต่ละองค์กรที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานที่ทำหรือแม้แต่จะเป็นศักยภาพในการทำงานหรือบุคลากรเองก็ตามรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ นวัตกรรมที่มีการนำมาลงในอุตสาหกรรมนั้น

อาจจะบอกได้ว่าลักษณะการทำงานของแต่ละองค์กรมีการวางโครงสร้างที่เหมือนกัน จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาองค์กรให้ชัดว่าไปในทิศทางใดก็จะสามารถดำเนินกิจการไปในทิศทางนั้นได้ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่มีการพัฒนาของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ จำเป็นต้องศึกษาตลาดตลอดเวลาว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการในการใช้บริการในทิศทางใดและมีการที่อยากให้ปรับปรุงอะไรบ้างในกิจกรรมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรเอง

หรือส่วนของผลิตภัณฑ์เองที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการให้เปลี่ยนถ้ามีการศึกษาแล้วว่าตลาดแล้วว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนไป ลักษณะผู้ใช้บริการนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนทิศทางของผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อตอบสนองกับความต้องการของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คนณปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวเองหรือแม้แต่จะเป็นการใช้บริการต่างๆเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอยู่เสมอ หากเราสนใจและมีความรู้ศึกษาลักษณะการใช้ของลูกค้าเป็นอย่างมาก

เราจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น หรือตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดรวมถึงพัฒนาองค์กรของเราไปในทิศทางเดียวกันกับเส้นทางที่อยากจะพัฒนาสินค้าเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานณปัจจุบันจะแลกเงินทองกับความสะดวกสบายหรือแม้แต่คุณภาพชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยจากสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันมีราคาของหน้ากากอนามัยที่เป็นหน้ากากอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาปรับสูงขึ้นมาก

ลักษณะของหน้ากากอันนี้สามารถกรองอากาศได้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ฝุ่นควันต่างๆ จะแลกมาด้วยราคาที่สูงถึงเกือบ 1,000 บาทเมื่อเทียบกับราคาหน้ากากธรรมดาแล้วราคาจะอยู่ที่ 1000 เท่าซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงมากๆแต่คนในปัจจุบันมีความคิดเห็นว่าการใช้หน้ากากแบบนี้ สามารถช่วยให้ความปลอดภัยในชีวิตหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตของเขาได้มากยิ่งขึ้นเขาก็จะยอมเสียตังค์ที่มีมูลค่ามากกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองนี่เองคือเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ

หรือองค์กรต่างๆที่ควรจะรู้ลักษณะของกลุ่มลูกค้าตัวเองและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตามหากบริษัทนั้นๆมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถพัฒนาไปได้ตามความต้องการของตลาด

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    gclub ฝาก ขั้นต่ำ 20