หน้าแล้งนี้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วกันเถอะ

        เนื่องจากในหน้าแล้งปีนี้แหล่งน้ำตามธรรมชาติเหลือน้อย ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเพาะปลูก พืชผักสวนครัวต่างพากันล้มตาย เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก จากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยลง เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ ทางหน่วยงานกรมการเกษตรได้คิดหาวิธีว่าจะเสนอให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดไหนดีที่ เหมาะกับสภาพอากาศตอนหน้าแล้งและใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูก 

      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้มีการจัดงานรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรภายในจังหวัดสุโขทัย หันมาปลูกพืชตระกูลถั่ว แทนการปลูกข้าวในช่วงหน้าร้อนนี้ สถานที่จัดงานคือบริเวณแปลงปลูกถั่วเขียว ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต. สารจิตร อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย มีเกษตรกรสนใจและร่วมลงทะเบียนกว่า 200 คน

    บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนาน โดยมีการจัดฐาน ให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาและเรียนรู้จากนิทรรศการที่จัดไว้ให้ และมีการอบรมจากช่วยงานราชการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกษตรกรมีเข้าใจเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วได้แบบครบวงจร ฐานที่ว่าได้จัดไว้จำนวน 4 จุดด้วยกันคือ 

1. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์  เป็นส่วนที่ให้เกษตรกรทำความเข้าใจถึงเมล็ดพันธุ์ถั่วที่ตัวเองจะเพาะปลูก

2. การเตรียมดินและปรับปรุงดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตรงส่วนนี้เกษตรกรจะได้รับความรู้เพื่อไปปรับปรุงในส่วนของดินของตนเองที่จะใช้ทำการเพาะปลูก

3. การสำรวจและการกำจัดศัตรูพืชตระกูลถั่ว  เมื่อลงมือปลูกไปแล้วเกษตรกรจะต้องดูแลคอยกำจัดวัชพืชและแมลงต่างๆที่คอยมาดูดกินต้นถั่ว ซึ่งหากดูแลได้ไม่ดีอาจได้ผลผลิตน้อย

4. การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว เมื่อผลผลิตของเราที่ปลูกไว้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะเก็บผลผลิตอย่างไรที่จะได้ ไม่เกิดการเสียหายและได้จำนวนปริมาณมากด้วย

 

   คุณเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นประธานจัดงานได้กล่าวว่าที่จัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วกันมากขึ้น ซึ่งจะใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกถั่วเขียว  ที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำ อีกทั้งยังเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง  และยังพบว่ามีการนำเข้าถั่วเขียวจากต่างประเทศในบริมาณมาก 

     ในปัจจุบันพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีการปลูกถั่วเขียวเป็นจำนวน 32,000 ไร่  โดยทุกๆปีที่ผ่านมาเมื่อถึงหน้าแล้ง ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ก็จะจัดงานส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วนี้กันมาตลอด ใช้พื้นที่แทนการปลูกข้าวนาปรัง ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการขาดทุนในการปลูกข้าวทำนาหรือปลูกพืชผักชนิดอื่นๆ  ซึ่งการปลูกพืชตระกูลถั่วนั้น สามารถเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างดีในช่วงหน้าแล้ง

 

 

สนับสนุนโดย  สมัครจีคลับ ไม่มีขั้นต่ำ

การใช้คนสร้างองค์กรให้น้อยที่สุดแต่มีศักยภาพมากที่สุด

ใช้คนสร้างองค์กรให้น้อยที่สุด

ใช้คนสร้างองค์กรให้น้อยที่สุด การสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งพอที่จะทำธุรกิจได้ในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในการทำงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นบุคลากรต่างๆจึงมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมากเพราะเป็นการนำองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาหรือแม้แต่จะเป็นการออกความเห็นที่มีความเห็นที่ต่างกันบ้างความเห็นอาจจะทำให้เกิดการพิพาทอย่างไม่รู้จบหรือแม้แต่เป็นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรเหล่านั้นได้แล้วนี่เอง

คือเสน่ห์ของการทำงานและพัฒนาองค์กรอยู่เสมอเพราะในปัจจุบันมีธุรกิจมากมายเกิดขึ้นมาและตายไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้ในปัจจุบันนี้มีการเกิดขึ้นของธุรกิจเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างน้อยแต่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้หรือแม้แต่จะนำธุรกิจของตัวเองไปนำเสนอแก่นักลงทุนมากมายเรานี่เองคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆของการทำงานมีการทำงานเกิดขึ้นมากมายธุรกิจมากมาย

เกิดขึ้นมาโดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันมีการทำธุรกิจบริการสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเกิดขึ้นมาทุกๆวันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มีความต้องการความสะดวกสบายอย่างมากในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การที่บริษัทแต่ละบริษัทมีมุมมองใหม่ๆในการนำเสนอสิ่งต่างๆเข้าไปสู่การใช้ชีวิตของผู้คนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีให้เห็นอย่างแพร่หลายและยิ่งในปัจจุบันสาเหตุที่คนมีการทำธุรกิจเป็นจำนวนมากเพราะสามารถก่อตั้งองค์กรที่มีขนาดเล็กลงทุนต่ำ

หรือแม้แต่จะเป็นการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดนำไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองมีจุดมุ่งหมายที่เล็กหรือมีจุดมุ่งหมายที่ใหญ่ก็สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายเหล่านี้ไปได้ในการทำองค์กรต่างๆย่อมต้องมีบุคลากรต่างๆเพื่อพัฒนาองค์กรเหล่านั้นให้มีเสรีภาพในการแข่งขันเพิ่มวัตถุประสงค์เข้าไปเพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันบริษัทมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆความชำนาญของการทำงานของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหน

ดังด้านเทคโนโลยีธุรกิจองค์ความรู้เหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนพัฒนาการได้นำองค์ความรู้เหล่านั้นมาเสนอและโต้เถียงกันก็เกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาในการทำธุรกิจ

บุคลากรที่มีความสำคัญอย่างมากหากเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความคิดหรือพื้นฐานในการจัดตั้งองค์กรแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อศักยภาพของการทำงาน

ในแต่ละคนขึ้นมาเสริมสร้างองค์กรที่มีความแข็งแรงและมีศักยภาพในการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนี่เองคือการทำงานในปัจจุบันนำบุคลากรต่างๆนำมาใช้ประโยชน์ให้สูงที่สุดรวมถึงสามารถเพิ่มขีดจํากัดความสามารถของพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้การใช้คนในองค์กรน้อยที่สุดและเป็นประโยชน์มากที่สุด

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   สมัครจีคลับ ไม่มีขั้นต่ำ