เศรษฐกิจยังแย่ น้ำมันก็ขึ้นราคาทุกวัน ทำคนมีรถเศร้า

       ก่อนหน้านี้ในช่วงที่ประเทศนั้นได้มีการปิดการทำธุรกิจต่างๆงดการเดินทางรวมถึงการรณรงค์ให้พนักงานนั้นทำงานที่บ้านแทนการเดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิคซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นรัฐบาลได้มีการออกมาประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดราคาน้ำมันซึ่งในตอนนั้นราคาน้ำมันลิตรละเพียงแค่ 10 กว่าบาทเท่านั้นเองสร้างความดีใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนื่องจากว่ามีการห้ามการเดินทางดังนั้นผู้ที่มีรถถึงแม้จะรู้ดีว่ารัฐบาลช่วยเหลือด้วยการลดราคาน้ำมันแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะเติมน้ำมันเพื่อเดินทางไปไหนเนื่องจากว่าไม่สามารถเดินทางไปที่ไหนได้เลยในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ตามปกติในประเทศไทย

โดยที่ไม่มีการกักตัวรวมถึงพนักงานก็สามารถเดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศได้แล้วไม่จำเป็นต้องทำงานแบบ work from home อีกต่อไปประชาชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันในการเติมเพื่อให้รถของพวกเขานั้นสามารถเดินทางได้แต่หลังจากที่มีการผ่อนปรนออกมาปรากฏว่าราคาน้ำมันที่รัฐบาลเคยช่วยเหลือนั้นกับพุ่งสูงขึ้นในทุกๆวัน

โดยมีการปรับราคาน้ำมันขึ้นวันละ 15 สตางค์ต่อลิตรเป็นระยะเวลาหลายอาทิตย์ติดต่อกันมาแล้วจนทำให้ในขณะนี้ราคาน้ำมันบางรายการมีราคาลิตรละเกิน 20 กว่าบาทขึ้นมาแล้วซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่ได้ดีขึ้นจากเดิมปัญหาเรื่องของการเงินของประชาชนเรื่องปากท้องยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศยังต้องให้รัฐบาลมีการช่วยเหลือแก้ไขให้กลับมาดีขึ้นเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนก็ไม่มีเงินในการใช้และยิ่งราคาน้ำมันมีการเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆวัน

ก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนเพราะพวกเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องใช้รถก็ต้องเติมน้ำมันแต่เมื่อน้ำมันราคาสูงก็ทำให้ผู้ใช้รถนั้นรู้สึกเศร้าเสียใจกับการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้เพราะช่วงที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้น้ำมันกับลดราคาให้แต่ช่วงที่ต้องการใช้น้ำมันอย่างมากกับเพิ่มราคาสูงขึ้น

ซึ่งเป็นการส่วนทางการกับความต้องการของประชาชนอย่างไรก็ตามหากใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่บ่อยครั้งต้องมีการขนส่งสินค้าก็จำเป็นต้องใช้น้ำมันถึงแม้ว่าราคาก็จะมีการปรับตัวอยู่บ่อยๆซึ่งประชาชนควรมีการติดตามการปรับเพิ่มราคาน้ำมันจากทางบริษัท ปตท. หรือบริษัทบางจากเพื่อให้รู้ว่าควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขนส่งสินค้าเพื่อให้ประหยัดค่าขนส่งหรือไม่

 

 

สนับสนุนโดย.  ufabet

การแข่งขันการนำเสนอโครงการภายในองค์กร

โครงการภายในองค์กร

โครงการภายในองค์กร มีหลายวิธีที่จะกำหนดโครงการในบริษัทต่างๆเพื่อที่จะสร้างผลงานหรือว่าทำให้บริษัทเหล่านั้นได้ผลประโยชน์เป็นอย่างมาก บริษัทต่างๆที่มีจำนวนบุคลากรในบริษัทเป็นจำนวนมากจะมีการเสนอแผนการหรือโครงการต่างๆที่ถูกหน่วยงานภายในองค์กรนั้นๆ ผ่านกระบวนความคิดหรือแม้แต่การระดมความคิดความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กรที่จะทำให้มีการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ 

ในส่วนนี้เองจึงจำเป็นอย่างมากว่าจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่อยู่ในองค์กรนั้นๆให้มีความรู้ความสามารถในส่วนต่างๆ เพื่อที่จะจัดทำโครงการที่มีประสิทธิภาพมากหรือเพิ่มศักยภาพในการทำงานของผู้ที่อยู่ภายในบริษัท

 เพราะการเติบโตไม่ใช่เพียงแต่การทำงานให้หนักเท่านั้นแต่ยังต้องมีการคิดวิเคราะห์หรือวางแผนรวมถึงการนำเสนอโครงการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มโอกาสของบริษัทให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ในแต่ละบริษัทมีบุคลากรหรือหน่วยงานจำนวนมากมีการแข่งขันการนำเสนองานใหม่ๆ วางแผนโครงการที่จะช่วยพัฒนาแผนกของตัวเองหรือว่าทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานนั้น

 และการจำแนกโครงการเหล่านี้เองที่ทำให้โครงการสามารถดำเนินไปได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นมีความรู้ความสามารถหรือมีผู้ที่มีศักยภาพมากพอหรือไม่

 ในส่วนของการจัดการแผนการปฏิบัติงานต่างๆก็เป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากเพราะในส่วนนี้เองจะต้องมีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุคคลหรือในส่วนของทรัพยากรที่เป็นทางด้านการเงินที่บริษัทจำเป็นจะต้องให้แก่ผู้ที่ดำเนินโครงการหรือผู้ที่เสนอโครงการผ่าน ในโครงการเหล่านี้จะมีการนำเสนอโครงการที่พัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของบริษัทซะส่วนใหญ่เพราะว่าในแต่ละแผนกก็จำเป็นจะต้องได้งบประมาณในการจัดทำโครงการเหล่านี้ ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นการจัดทำจัดอบรมหรือแม้แต่จะเป็นจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างการทำงานของบุคคล มีการจัดทำงบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆรวมถึงมีการกำหนดตารางอย่างชัดเจนให้มีการดำเนินโครงการไปในวิธีใด 

ผลสรุปในส่วนของโครงการจะเป็นตัวกำหนดว่าโครงการเหล่านี้มีคุณสมบัติพอหรือไม่ที่จะได้รับงบประมาณในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆจากบริษัทเพื่อให้มีการสนับสนุนโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในแต่ละโครงการมีความต้องการในการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกันหรือการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เรานี้เองจึงทำให้ต้องมีการวางผังงานหรือการกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำงานให้เหมาะสมจึงจะทำให้โครงการเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือและลำดับโครงการให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่บริษัทจะต้องอนุมัติให้โครงการต่างๆได้ใช้กัน  รวมถึงวิธีการทำงานต่างๆที่จะช่วยให้บริษัทพัฒนาศักยภาพหรือว่านำแผนงานเหล่านี้มาพัฒนาใช้ในองค์กรในภาพรวมเพื่อที่จะให้บุคลากรหรือแผนกต่างๆมีความร่วมมือกันทำงานและช่วยกันระดมความคิดในการทำงาน 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ufabet